Železničná stanica v Zemianskej Olči sa stala prvým miestom na Slovensku, kde boli nainštalované nové svietiace LED tabule na značenie názvu stanice, ktoré sú novým špecializovaným výrobkom spoločnosti LED-SOLAR. Presvetlené tabule neslúžia len na označovanie staníc, ale sú základom nového informačného a orientačného systému.

LED tabule vynikajú vysokou kvalitou konštrukčných materiálov. Oproti súčasne používaným výrobkom s trubicovými svetelnými zdrojmi je na prvý pohľad zrejmá vysoká rovnomernosť osvetlenia celej podsvietenej plochy nadpisu a kontrast.

Prednosti svetelných tabúľ LED-SOLAR-u

Nové LED tabule majú aj ďalšie prednosti, ktoré sú pred zrakmi cestujúcej verejnosti skryté. Jedná sa predovšetkým o pevnosť konštrukcie. Jednoduchý univerzálny systém montáže je určený tak pre prisadenie na stenu, ako aj na podvesenie alebo postavenie na nosné stĺpiky. Samozrejmosťou je aj úspora elektrickej energie oproti súčasne používaným konvenčným produktom. Tá môže dosiahnuť v niektorých prípadoch okolo 70%.

Konštruktéri spoločnosti LED-SOLAR sa museli vysporiadať aj s náročnými technickými a prevádzkovými predpismi Železníc Slovenskej republiky. Jedna z najdôležitejších a najprísnejších požiadaviek na LED tabule je zabezpečenie rôznych parametrov jasu. Prevádzková norma železníc kladie dôraz na flexibilitu svetelných tabúľ z hľadiska nastavenia jasu pre rôzne lokality inštalácie. Tieto tabule sa budú montovať do rôznych svetelných podmienok. Rozžiarené stanice veľkomiest majú iné požiadavky na intenzitu podsvietenia svetelných tabúľ než potemnelé miesta vidieckych železničných zastávok bez intenzívneho osvetlenia okolia. Preto spoločnosť LED–SOLAR prichádza s novinkou. Jedinečným atribútom nových svetelných  tabúľ je možnosť regulácie intenzity svietiacej plochy. Preto je možné podľa presných meraní jasu nastaviť intenzitu každej tabule jedinečne pri akomkoľvek jej umiestnení.

Súvisiace služby

Spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. ako súčasť dodávky nových tabúľ poskytuje všetkým svojím klientom aj súvisiace služby. Po inštalácii výrobku na mieste prídu odborní pracovníci firmy zmerať parametre jasu a na základe výsledkov meraní nastavia intenzitu svetelného toku každej LED tabule. Súčasťou služby je aj vyhodnotenie rizika oslnenia v prípade, že svetelné tabule sú umiestnené kolmo na smer jazdy koľajových vozidiel.

Nové LED tabule však nie sú určené len na označenie názvu železničnej stanice. Je možné ich úspešne využiť aj pre iné účely: označenie názvu stanice autobusovej dopravy, zastávok v obciach a podobne. Presvetlené LED tabule sú základom kvalitnejších služieb verejnosti.

crossmenu