Odskúšanie LED svietidiel pre osvetlenie vjazdu a výjazdu tunela Bôrik malo za cieľ zistiť v reálnych podmienkach viacero prevádzkových faktorov. Medzi najdôležitejšie patrili úspora energie či zabezpečenie vhodných svetelno-technických parametrov pre cestnú premávku na diaľnici D1.  Pre tento účel boli vybrané osvedčené a vysoko spoľahlivé svietidlá modelového radu LED Street SII spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o.. Miestom inštalácie novej LED osvetľovacej sústavy sa stal východný portál tunela Bôrik.

Skúšobná prevádzka nových LED svietidiel prebiehala pod odborným dohľadom pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. zo Strediska správy a údržby diaľnic 9 Mengusovce.

Vhodnosť riešenia osvetlenia vjazdu a výjazdu tunela

Správne osvetlenie vjazdu a výjazdu tunela je mimoriadne dôležité hlavne z hľadiska bezpečnosti vodičov motorových vozidiel. Dostatočná intenzita a rovnomernosť osvetlenia síce zohráva významnú úlohu. Najdôležitejším atribútom z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je vylúčenie možnosti oslnenia vodičov. Práve preto dali diaľničiari prednosť svietidlám spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o.. Svietidlá modelového radu LED Street SII boli vyvinuté a sú určené pre osvetľovanie rôznych typov ciest a komunikácií. Ich neopakovateľnou prednosťou sú integrované mechanické klapky pre odclonenie parazitného svetla. Tento unikátny patentovaný systém spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. sa neosvedčil iba v cestnej doprave. Dlhoročné výborné skúsenosti s týmto technickým riešením sú v prostredí železničnej dopravy.

Viac ako 60%-ná úspora energií pri tejto inštalácii osvetlenia vjazdu a výjazdu tunela je presvedčivým dôkazom, že je namieste, aby boli konvenčné osvetľovacie technológie nahradené LED – kami.

LED-SOLAR dodal pre túto prevádzku síce štandardné svietidlá pre osvetľovanie ulíc a dopravných koridorov, ale cieľom bolo použitie takého optického systému, ktorý by zabezpečil maximálnu rovnomernosť distribuovaného svetelného toku.

Projektanti vo výpočtoch zohľadňovali predpísané parametre triedy komunikácie a frekvenciu prevádzky na tomto diaľničnom úseku, ako aj požiadavky na osvetlenie pri používaní kamerového systému, ktorým sledujú diaľničiari dopravnú situáciu na vjazde do a výjazde z tunela.

Rovnomernosť a intenzita osvetlenia bola meraná kvalifikovanými odborníkmi. Fotodokumentácia LED osvetlenia vjazdu a výjazdu tunela Bôrik nasvedčuje, že cieľ sa podarilo naplniť.

crossmenu