Vzhľadom k nevyhovujúcemu technickému stavu bolo potrebné priemyselné osvetlenie výrobnej  haly v niektorých častiach výrobných priestorov spoločnosti WEP TRADING a.s. Sabinov modernizovať a to pomocou LED svietidiel pre priemysel. Ich inštalácia a použitie boli prirodzenou požiadavkou kompetentných pracovníkov spoločnosti.

Priemyselné osvetlenie  každej výrobnej haly musí zodpovedať druhu a povahe činností, ktoré sa v danom priestore vykonávajú. Spoločnosť WEP TRADING a.s. radí v súčasnosti medzi najvýznamnejších slovenských výrobcov ložiskových skríň a rázsoch určených pre koľajové vozidlá. Zároveň je aj dlhoročným výrobcom kotúčových uhlových píl na spracovanie guľatiny.  Nároky na priemyselné osvetlenie strojárskych výrob sú vskutku vysoké.  Podľa náročnosti výrobných operácií je nevyhnutné zabezpečenie intenzity od 200 lx vyššie.

Pre realizáciu modernizácie osvetlenia výrobnej haly  boli vybrané dve pracoviská spoločnosti. Podľa náročnosti zrakových úloh v priestoroch týchto pracovísk spracovali projektanti spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o.  svetelno - technické výpočty a navrhli použiť priemyselné  LED svietidlá modelového radu LED Industry SII.

Kompetentní pracovníci WEP TRADING a.s. po predchádzajúcich zlých skúsenostiach s dodávateľmi LED svietidiel požiadali LED-SOLAR o zápožičku  navrhovaných svietidiel pre priemyselné osvetlenie do skúšobnej prevádzky.  LED svietidlá pre priemysel  od  výrobcu LED-SOLAR úspešne prešli skúškou. Vykonané merania presvedčili investora o správnosti navrhovaného riešenia.

Nové priemyselné osvetlenie oboch určených pracovísk bolo úspešne zrealizované. Medzi hlavné prínosy novej inštalácie bolo zabezpečenie splnenia noriem pre osvetľovanie pracovných priestorov.  V neposlednom rade došlo k niekoľkonásobnému zvýšeniu intenzity a rovnomernosti osvetlenia. Zlepšenie podmienok pre výkon zrakových úloh na zmienených pracoviskách prináša možnosť vyššej kvality vykonávaných prác a bezpečnosť zamestnancov pri vykonávaní úloh.

Nové priemyselné osvetlenie priemyselnej haly prinieslo spoločnosti WEP TRADING a.s. aj ďalšie benefity.  Použitie vysoko kvalitných LED svietidiel pre priemysel modelového radu LED Industry SII znamená významnú úsporu na kladov na údržbu. Prínosom je aj dosiahnutá úspora spotreby elektrickej energie  osvetľovacej sústavy oproti pôvodnému stavu. Tá bola na prvom pracovisku 68% a na druhom až 90%.

Zákazník

WEP TRADING, a.s., Sabinov

 

crossmenu