S postupujúcim časom zaznamenala Levoča a hlavne jej historické centrum už veľa zmien. Jednou z posledných je aj modernizácia historického osvetlenia hlavného levočského námestia na základe dizajnových svietidiel využívajúcich LED svetelný zdroj.V neustálom zápase o spokojnosť občanov prikročila radnica k rozsiahlej rekonštrukcii Námestia Majstra Pavla. Dočasné obmedzenia veru stoja zato, pretože výsledok je vskutku vynikajúci. Šikovné ruky pracovníkov firiem podieľajúcich sa na rekonštrukcii vytvárajú dielo, ktoré začínajú Levočania a mnohí zahraniční návštevníci postupne užívať. K rekonštrukcii námestia okrem ciest a chodníkov, či výmeny mobiliáru, patrí aj postupná výmena svietidiel v rámci  modernizácie historického osvetlenia.

Technické riešenie

Nové dizajnové stĺpy podľa návrhu architektov boli vyrobené v spoločnosti O.S.V.O. Prešov, s.r.o..  Stĺpy verejného osvetlenia osadené atypickými LED svietidlami fantasticky dopĺňajú kolorit historického centra.

Konštruktéri spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. tiež prispeli svojím dielom k úspešnosti tohto technického diela. Nové konštrukčné riešenie predstavuje LED svetelný zdroj montovaný do dizajnových korpusov nových svietidiel. Technické riešenie LED svietidiel a celkový vzhľad novej osvetľovacej sústavy sa museli prispôsobiť prísnym požiadavkám pamiatkarov. Jednou z nich bola aj podmienka, aby LED svetelný zdroj dodržal predpísanú farebnú teplotu svetla. Príjemná teplá biela zvýrazňuje nie len fasády budov na námestí, ale vnáša pohodu do duší večerných návštevníkov pamiatkovej rezervácie. Historické centrum Levoče je od roku 2009 zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Preto bol dohľad nad dodržaním požadovanej kvality a dizajnu dodávaných súčastí novej LED sústavy počas modernizácie historického osvetlenia o to prísnejší a náročnejší.

Prínosy modernizácie historického osvetlenia

Podstatnou časťou úlohy konštruktérov bolo vyvinúť vhodný svetelný modul do určeného korpusu svietidla. Pôvodne zamýšľané sodíkové zdroje nahradila LED technológia. Toto prinieslo úsporu viac ako 60% oproti pôvodne navrhovanému konceptu. LED moduly boli navrhnuté v dvoch výkonových variantoch. To prináša možnosť optimalizovať celú sústavu verejného osvetlenia z hľadiska spotreby elektrickej energie.

Modernizácia historického osvetlenia námestia a parku v historickom centre je dnes ukončená. Prejsť sa dnes nočnou Levočou, precítiť atmosféru stáročí je však zážitok, ktorý by si nemal ujsť žiadny návštevník mesta.

crossmenu