Osvetlenie reklamnej plochy umiestnenej na budove výrobného závodu ECCO Slovakia, a.s. v Martine bolo jednou z úloh komplexného riešenia pre LED osvetlenie celého areálu. Nové LED osvetlenie vonkajších priestorov ja ďalším príspevkom  ktorými sa napĺňa firemná filozofia spoločnosti ECCO.

Výrobný závod spoločnosti ECCO Slovakia, a. s. v Martine patrí do portfólia známeho dánskeho výrobcu obuvi. Od roku 1963 sa spoločnosť ECCO prepracovala  medzi vedúce spoločnosti v oblasti obuvníckej výroby. Spoločnosť je známa ako firma podporujúca neustále inovácie a rozvoj. Spoločnosť kladie dôraz na kvalitu a pohodlnosť svojich výrobkov. Investuje do zlepšovania pracovného prostredia a rozvoja ľudí. Spoločnosť ECCO nezanedbáva ani  podporu aktivít v oblasti ochrany životného prostredia. Medzi takéto činnosti patrí aj zámer zameniť pôvodnú osvetľovaciu sústavu za nové LED osvetlenie areálu.

Pre uskutočnenie výmeny a modernizácie osvetlenia vonkajších priestorov si kompetentní predstavitelia výrobného závodu vybrali spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o.. Inštalačným prácam predchádzala návšteva pracovníkov projekčnej kancelárie LED-SOLAR -u. Ich prvoradou úlohou bolo geodeticky  presne zamerať stĺpy osvetľovacej sústavy pre svetelno-technický výpočet nového LED osvetlenia areálu. Rovnako sa pristupovalo aj riešeniu sústavy svietidiel pre osvetlenie nadrozmernej reklamnej plochy.

LED osvetlenie reklamnej plochy – návrh

Pôvodné sodíkové svietidlá podľa návrhu projektu novej osvetľovacej sústavy vonkajších priestorov mali nahradiť LED svietidlá modelového radu LED Street SII. Návrh pre nové LED osvetlenie areálu výrobného závodu pozostáva z rekonštrukcie osvetlenia vnútrofiremných dopravných komunikácií a parkovísk. Rovnako sa riešilo i osvetlenie  priestoru vstupných brán do závodu.  LED svietidlá inštalované na fasáde budovy výrobnej haly boli určené na osvetlenie nakladacích rámp a vjazdov do haly.

Súčasťou modernizácie osvetľovacej sústavy bolo aj riešenie osvetlenia obrovskej reklamnej plochy na bočnej stene hlavnej budovy. Realizácia pozostávala z inštalácie vysokovýkonných smerových svietidiel modelového radu LED Flood SII na samostatne stojace stĺpiky umiestnené oproti osvetľovanej fasáde budovy.

Prínosy modernizácie osvetlenia

LED osvetlenie areálu výrobného závodu ECCO prinieslo významnú úsporu prevádzkových nákladov osvetľovacej sústavy. Dosiahnutá úspora elektrickej energie predstavuje viac ako 60%. Rovnako sa výrazne znížila náročnosť údržby. Inštalácia nových LED svietidiel so správne určeným optickým systémom priniesla vysokú rovnomernosť osvetľovaných prevádzkových plôch pri ďaleko vyššej intenzite. Osvetlenie reklamnej plochy svojou kvalitou (rovnomernosťou a intenzitou) zabezpečuje jej ľahkú čitateľnosť aj z veľkej vzdialenosti.

Zákazník

ECCO Slovakia, a.s., Martin

 

crossmenu