Osvetlenie priestranstva železničnej stanice Břeclav sa stalo prvým projektom v Českej republike, v ktorom boli použité železničné svietidlá spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o.. Podobne, ako je to zvykom v Železniciach Slovenskej republiky, a.s., si používanie osvetľovacieho systému v železničnej praxi vyžaduje nasadenie v skúšobnej prevádzke. Overovacia prevádzka začala po dohode so spoločnosťou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (ďalej SŽDC). SŽDC je zodpovedná za dopravnú infraštruktúru Českých dráh a všeobecne za kvalitu prevádzkových podmienok železníc. Pre spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. je veľkým ocenením, že český správca železníc prejavil záujem o prevádzku moderného systému osvetľovania železničného priestranstva. 

Záujem o využívanie tohto moderného systému osvetlenia železničného priestranstva zo strany odborníkov Správy železniční dopravní cesty mal viaceré príčiny. Prvým a určujúcim dôvodom boli výborné referencie z využívania tejto progresívnej osvetľovacej technológie v prostredí slovenských železníc. V neposlednom rade je tu aj ambícia využiť technické vlastnosti modernej osvetľovacej LED technológie. Železničné svietidlá LED-SOLAR už priamo vo svojom konštrukčnom základe reflektuje na prísne požiadavky osvetľovania železničného priestranstva. Náročné technické prostredie trakcie, náhodné udalosti, blúdivé prúdy preveria technické a konštrukčné kvality každého inštalovaného zariadenia.

Osvetlenie priestranstva železničnej stanice – vývoj

Vývoj svietidiel pre osvetlenie priestranstva železničnej stanice prebiehal dlhý čas. Pre konštruktérov boli nenahraditeľné technické konzultácie a poznatky prevádzkových pracovníkov železníc. Úzka a trpezlivá spolupráca s erudovanými odborníkmi Železníc Slovenskej republiky a Výskumného a vývojového ústavu železníc priniesla svoje ovocie. Prvé pilotné železničné svietidlá LED Trail boli veľmi rýchlo nahradené vysoko spoľahlivým modelový radom pre osvetlenie železničného priestranstva pod obchodným názvom LED Rail. Keďže sa jedná o komplexný osvetľovací systém, zahŕňa v sebe hneď niekoľko typov svietidiel rôzneho určenia.

Komplexný osvetľovací systém

Železničné svietidlá LED Rail Line slúžia na základné osvetlenie železničného priestranstva z osvetľovacích veží. Tie sú dopĺňané smerovými svietidlami LED Rail Spot. Jednostranné nástupištia osvetľujú svietidlá LED Rail Platform S. Na osvetľovanie obojstranných nástupíšť sú určené modely LED Rail Platform T. Koľajiská sú zo samostatných stožiarov osvetľované svietidlami LED Rail II. Osvetlenie železničného priestranstva sa skúša v priestoroch Železničnej stanice Břeclav, kde sa overujú železničné svietidlá LED-SOLAR určené pre železničné stožiare a osvetľovacie veže. V priestoroch železničnej zastávky Hrušky sú umiestnené modely svietidiel pre osvetľovanie nástupíšť.

Zadaním riešenia pre osvetlenie priestranstva železničnej stanice Břeclav bolo nahradiť vhodnými modelmi LED svietidiel pôvodné konvenčné svietidlá pre osvetlenie nástupísk a železničného priestranstva zo železničných stĺpov a z osvetľovacích veží pri dodržaní normy pre osvetľovanie železničného priestoru. Práve nové európske osvetľovacie štandardy prinášajú do osvetľovania priestranstva železničnej stanice viac intenzity, vyššiu rovnomernosť osvetlenia a zároveň aj väčšie požiadavky na energetické zabezpečenie osvetľovacích sústav.

Zákazník

Správa železniční dopravní cesty, Břeclav, Česká republika

 

crossmenu