Osvetlením priečelia budovy a priľahlého chodníka so záhonom ruží bolo zvýraznené architektonické riešenie fasády budovy po jej modernizácii.

Súčasťou technického riešenia svietidla bolo využitie kombinácie optík jednak na osvetlenie chodníka a zároveň na osvetlenie kvetinového záhonu z jedného zdroja.

Zákazník

Eco-Pack, a.s., Prešov

crossmenu