Využitie LED svietidiel pre osvetlenie fasády rodinného domu, prípadne osvetlenie chodníka priľahlého k stavbe je dnes celkom bežným javom. Opatrnosť a nedôvera zákazníkov voči novej osvetľovacej technológii už dávno pominuli.

Donedávna bola pri rozhodovaní o použití konkrétneho typu svetelného zdroja rozhodujúca jeho obstarávacia cena. Konvenčné svetelné zdroje pre svoje využitie pri stavbách rodinných domov predstavovali minimálnu investíciu. Možnosť výberu bola obrovská. Dnes sa však s množstvom značiek a druhov LED náhrad za konvečné svetelné zdroje doslova roztrhlo vrece. Kvalita LED náhrad zväčša kopíruje nákupnú cenu, ale ani to už dnes nemusí byť pravidlom.

Problémom stále zostáva vhodnosť umiestnenia LED náhrady do korpusu svietidla určeného pre konvenčné svetelné zdroje. Tepelný manažment LED náhrady v pôvodnej konštrukcie svietidla zväčša nevyhovuje požiadavkám LED technológie na chladenie. Nedostatočné chladenie LED zdroja sa podpisuje pod jeho životnosť a častokrát je použitie LED náhrady sprevádzané sklamaním užívateľa.

Preto je vhodnejšie pre rôzne účely osvetľovania rôznych častí rodinného domu, medzi ktoré patrí bezpochyby aj osvetlenie fasády či osvetlenie chodníka využiť inak konštruované svietidlá. Kompaktné LED svietidlá sú riešením. Tieto sú projektované a konštruované tak, aby boli plošné spoje s inštalovanými  LED diódami boli dokonale chladené. Chladičom je zväčša samotný korpus svietidla. Materiál tela svietidla predstavujú na 99% hlavne zliatiny hliníka s rôznymi druhmi povrchových úprav. Dizajnová ponuka kompaktných LED svietidiel postupne rozširuje. Výber je z roka na rok lepší.

Požiadavky na osvetlenie fasády a chodníkov rodinného domu

Projektanti rodinných domov by však nemali zabúdať na požiadavky na svietidlá určené pre osvetlenie fasády či osvetlenie chodníka rodinného domu. Keďže sa jedná o vonkajšie prostredie, je potrebné zvážiť vplyv vlhkosti a prachu. Zabúdať netreba ani na všadeprítomný hmyz, ktorý za krycím sklom či polykarbonátom svietidla naozaj nevyzerá veľmi lákavo. Riešením je výber LED svietidiel určených do vonkajšieho prostredia s vyššími hodnotami ochrany krytom (IP).

Všetky vyššie uvedené okolnosti boli zvažované aj pri návrhu LED svietidiel pre osvetlenie fasády a chodníka jednej z novostavieb rodinného domu v Dulovej Vsi pri Prešove, v jej miestnej časti Vlčie doly.

crossmenu