Osvetlenie záhrady za jedným z rodinných domov v Dulovej Vsi v časti Vlčie doly potrápilo projektantov spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. v Prešove. Aj keď pre osvetľovanie záhrad neexistujú žiadne direktívy, odviesť dobrú prácu je mnohokrát náročné. Vyžaduje si to trpezlivosť a dobrý nápad.

Špecifickosť projekčnej úlohy podčiarkujú aj okolnosti miesta inštalácie. V tomto prípade boli veľkou nevýhodou nie veľmi vhodné miesta na umiestnenie svietidiel. Požiadavka majiteľa nehnuteľnosti bola, aby sa stavebne nezasahovalo do záhradného priestoru. Na inštaláciu svietidiel nesmeli byť použité žiadne osvetľovacie stĺpy a ani fasáda domu. Do novej fasády nebolo možné zasahovať kvôli vedeniu prívodného kábla.

Riešenie pre osvetlenie záhrady

Záver projektantov bol jednoznačný. Osvetlenie záhrady pri rodinnom dome môže byť realizované jedine umiestnením sústavy svietidiel v konštrukcii prístrešku terasy a štablónu strechy domu nad chodníkom. Jedine tu sa dal skryť prívodný kábel tak, aby nepôsobil rušivo. Horšie bolo, že výška umiestnenia svietidiel bola limitovaná spodnou hranou strechy prístrešku vo výške ani nie dva metre. Umiestnenie LED svietidiel bolo teda jasné. Bolo ešte treba prispôsobiť optiku tak, aby sa dosiahla dostatočná rovnomernosť. Osvetlenie záhrady v sebe zahŕňalo okrem osvetlenia pomerne širokej trávnatej plochy aj osvetlenie vyššej vegetácie nasadenej v líniách okraja pozemku pri plotoch. Rovnako sa žiadalo osvetliť okrasné kry a stromy umiestnené na trávnatej ploche bez použitia smerových svietidiel.

Pracovníci projekčného oddelenia spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. vzniesli na konštrukciu svietidiel určených pre osvetlenie záhradného priestoru niekoľko zásadných požiadaviek. Konštruktéri pre tento prípad vyvinuli atypické svietidlá na báze profilu originálneho Street Slim. Do neho boli nainštalované jednoradové asymetrické optiky fínskej spoločnosti LEDiL. Tie 100%-ne zabezpečili požadovanú distribúciu svetla.

Záhrada je oázou pokoja. Všetky jej živé i neživé atribúty by mali dobre pôsobiť aj v noci. Preto boli pre osvetlenie záhradného priestoru pri dome investora použité LED diódy s výstupom teplého bieleho svetla. Tie krásne zvýraznili zeleň trávnika, stromov aj krov.

 

crossmenu