O osvetlenie tréningovej plochy pri rodinnom dome v obci Dulova Ves v časti Vlčie doly požiadal majiteľ rodinného domu. Osvetlenie ihriska malo umožniť využívanie tréningového priestoru aj v nočných hodinách.

Zmienená plocha susedí s ďalšou individuálnou bytovou zástavbou. Preto jednou z podmienok inštalácie bolo zabezpečiť, aby nová osvetľovacia sústava neoslňovala a neosvetľovala susedné pozemky. Projektanti spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. Prešov využili svoje skúsenosti s návrhom osvetľovacích sústav pre športoviská a na základe osvetľovacích noriem určili všetky parametre osvetlenia. Pri zohľadnení všetkých požiadaviek investora a na základe svetelno - technických výpočtov pripravili podklady pre realizáciu výstavby osvetlenia ihriska pre tréningové účely.

Rozhodujúcim momentom pre návrh osvetlenia tréningovej plochy bolo kvalitné osvetlenie brankoviska tak, aby malí strelci neboli pri trénovaní pokutových kopov oslňovaní. Samozrejme, aj intenzita a rovnomernosť osvetlenia tréningovej plochy aj v ostatných častiach museli spĺňať základné parametre.

Osvetlenie ihriska - riešenie

Riešením bolo umiestnenie upravených svietidiel modelového radu LED Street SII s dostatočným výkonom na uzemnených stĺpoch s výškou 6 metrov v rohoch športoviska. Svietidlá radu LED Street SII sú prioritne určené pre osvetľovanie ciest a chodníkov. V konštrukcii korpusu svietidiel tohto modelu sú už zakomponované mechanické klapky na odclonenie parazitného svetla produkovaného LED svetelnými zdrojmi. Táto patentovaná technológia zamedzuje oslneniu. Aby sa 100% - tne zabránilo osvetľovaniu susedných pozemkov, svietidlá boli na krátkych výložníkoch ešte dodatočne mierne natočené. Na konci tréningovej plochy bolo na fasádu rodinného domu v dostatočnej montážnej výške umiestnené ďalšie výkonné svietidlo so širokou charakteristikou. To zabezpečuje osvetlenie tréningovej plochy oproti bránke tak, aby bola dosiahnuté požadovaná rovnomernosť a intenzita.

Celková spotreba LED osvetľovacej sústavy pri nastavených požiadavkách tréningového programu je vskutku zanedbateľná. Celkový príkon sústavy nepresahuje 300 W.

Nové LED osvetlenie tréningovej plochy pri rodinnom dome bolo dobrým nápadom. Umožňuje aktívne športujúcim deťom investora zvyšovať svoje futbalové zručnosti i mimo tréningových hodín strávených vo futbalovom klube. Mimo času športových aktivít využíva majiteľ nehnuteľnosti toto osvetlenie ihriska aj pre iné rodinné a spoločenské aktivity na zelenej ploche svojho trávnika.

crossmenu