Zvýšená kriminalita a bezpečnosť areálu predajne automobilov a servisu primäla vedenie spoločnosti AMM Prešov, s.r.o. obrátiť sa na pracovníkov spoločnosti LED-SOLAR, ktorí navrhli riešenie v kombinovanom osvetlení parkoviska a priestorov priľahlých k nemu.

Sústava umožňuje úsporný režim a pri zaznamenanom pohybe v okolí parkoviska a na ňom sa svietidlá automaticky dokážu prepnúť na 100% svojho výkonu.

Zákazník

AMM Prešov, s.r.o.

crossmenu