Inteligentné osvetlenie kravína počas troch rokov bez porúch potvrdilo správnosť rozhodnutia investorov. Tí pretavili najprogresívnejšie chovateľské postupy do svojho unikátneho projektu automatizovaného chovu celoročne ustajneného hovädzieho dobytka v Poľnohospodárskom družstve Branisko v Širokom. Súčasťou projektu bola aj osvetľovacia sústava inštalovaná v kravíne, ktorú tvoria  špeciálne LED svietidlá.

Progresívne metódy chovu hospodárskych zvierat predpokladajú použitie tých najmodernejších technológií a postupov. Rešpektovaným cieľom súčasnosti v tejto oblasti je dosiahnutie welfare chovu zvierat. To v podmienkach agrofarmy v Širokom znamenalo zlepšenie životných podmienok chovaného hovädzieho dobytka v rôznych smeroch. Kŕmenie, čistenie stajne, ležoviská a vôbec celá organizácia chovu sa zásadne zmenili. Životné podmienky celoročne ustajnených dojníc a kompletný servis pri ich chove v plne automatickom režime tu celých dvadsaťštyri hodín riadi centrálny počítač. Simulácia denného režimu osvetlenia je jednou z jeho naprogramovaných funkcií.

Inteligentné osvetlenie kravína - vývoj

Požiadavka zadávateľa projektu pre vývojárov zo spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. bola jasne formulovaná: vývoj a výroba inteligentnej osvetľovacej LED sústavy.

O asistenciu pri riešení otázok inteligentnej osvetľovacej LED sústavy boli oslovení technici spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o.. Konštruktéri boli postavení pred úlohu navrhnúť vhodné špeciálne LED svietidlá pre náročnú prevádzku. Náročnosť prevádzkových podmienok prezentuje vysoká miera znečistenia kravína, vlhkosť, agresívne aerosoly a množstvo prachu... Nečistoty sa v prostredí kravína doslova lepia korpusy svietidiel.  Vrstva špiny predstavuje izolačnú vrstvu, ktorá zhoršuje chladenie svietidla. Špeciálne LED svietidlá navrhnuté vývojármi majú navrhnuté vertikálne rebrovanie. Chladiaca plocha rebier je tak uchránená od vrstvenia nežiaducich nánosov a zabezpečuje efektívne chkadenie LED diód na plošnom spoji.

Projektanti zo spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. zasa riešili návrh osvetľovacej sústavy v celom objekte.  Inteligentné osvetlenie kravína bolo riešené ako vysoko bezpečná nízkonapäťová sústava s predradníkmi chránenými v rozvodnej skrini. Roky prevádzky potvrdili vhodnosť PWM regulácie a všetkých dodaných komponentov.

...a že sa kravičkám zobúdzajúcim sa pri umelom svite a zaspávajúcim s poslednými lúčmi zapadajúceho umelého slnka, ktoré simuluje inteligentné osvetlenie kravína, darí, je možné vidieť na fotografiách.

crossmenu