Výstavný box pre vozidlá bol osvetlený inštalovanými svietidlami s dôrazom na dostatočnú intenzitu a efektnosť predvádzaných automobilov.

Zákazník

CAMEA car, a.s., Prešov

crossmenu