Osvetlenie železničnej stanice Prešov si už dlhodobo vyžadovalo rekonštrukciu. Pôvodné železničné svietidlá so sodíkovými a ortuťovými výbojkami už dávno morálne i technicky zastarali. Predstavitelia a výkonní pracovníci Železníc Slovenskej republiky, a.s. stavili na progresívne výrobky spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. z Prešova.

Železničné osvetlenie

Pri vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika zaviazala transponovať okrem legislatívy aj technické normy. V tomto duchu prikročili Železnice Slovenskej republiky k európskym požiadavkám na osvetľovanie vonkajších železničných priestorov. Niektoré parametre dovtedy používané pre železničné osvetlenia sa rapídne zmenili. Požiadavky na intenzitu vzrástli cca o 500% a rovnomernosť osvetlenia mala stúpnuť na dvojnásobok doteraz používaných hodnôt. Tieto zmeny predpisov by pri použití konvenčných osvetľovacích technológií znamenali päťnásobné zvýšenie energetickej spotreby na osvetľovanie železničného priestranstva. Dopady na výšku prevádzkovej réžie a životné prostredie prinútili zodpovedných pracovníkov hľadať železničné svietidlá, ktoré by priniesli výraznú úsporu nákladov.

Modelový rad LED Rail

Prešovská spoločnosť LED-SOLAR sa dlhodobe venuje vývoju špeciálnych LED svietidiel určených pre komplexné osvetlenie vonkajších priestorov železničnej stanice. Modelový rad LED Rail obsahuje svietidlá pre osvetlenie jedno i obojstranných nástupísk LED Rail Platform, svietidlá pre osvetľovacie veže LED Rail Line, smerové svietidlá LED Rail Spot, či svietidlá určené pre osvetľovacie stožiare LED Rail. Celý modelový rad LED svietidiel určených pre železničné osvetlenie je konštruovaný so zreteľom na náročné podmienky prevádzky elektrickej trakcie. Masívne korpusy výkonných svietidiel zabezpečujú nielen ochranu elektroniky, ale sú aj dostatočne dimenzovanými chladičmi optických častí. Samozrejmosťou je vysoká prevádzková efektívnosť a spoľahlivosť svietidiel.

Rekonštrukcia osvetlenia železničnej stanice

Rekonštrukcia osvetlenia ŽST v Prešove sa sústredila na výmenu svietidiel v rámci pôvodnej geometrie osvetľovacej sústavy. Jej súčasťou bola výmena osvetlenia otvorených nástupísk, výmena osvetlenia koľajiska na železničných stožiaroch a osadenie osvetľovacích veží novými svietidlami.

Rekonštrukciou osvetlenia sa výrazne skvalitnili svetelné podmienky v areáli železničnej stanice – zvýšila sa rovnomernosť a intenzita osvetlenia, zvýšila sa bezpečnosť pri práci zamestnancov a cestujúcej verejnosti. Zároveň boli dosiahnuté úspory v oblasti prevádzkovej réžie a spotreby elektrickej energie.

Zákazník

ŽSR Bratislava

 

crossmenu