Projekt 2015 - názov:
„Priemyselný výskum v oblasti inovatívnych LED technológií“

Názov a sídlo prijímateľa:

LED-SOLAR, s.r.o.
Lesnícka 2/A
Prešov 080 05

Ciele projektu:
Rast konkurencieschopnosti podniku LED-SOLAR, s.r.o. prostredníctvom zvyšovania inovatívnosti v podniku

Aktivity projektu:

  1. Výskum elektronických riadiacich systémov, diaľkového riadenia a správy svietidiel
  2. Výskum aplikácie nových optických materiálov pre progresívne optické systémy na báze silikónu
  3. Výskum moderných teplovodivých materiálov, postupov optimalizácie chladenia, prúdenia a sálania

Výška poskytnutého NFP: 92 036,20 EUR

Miesto realizácie projektu:

LED-SOLAR, s.r.o.
Lesnícka 2/A
Prešov 080 05

Začiatok projektu: 01/2015

Ukončenie projektu: 12/2015

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk
Internetová stránka sprostredkovateľského orgánu: www.siea.sk
Internetová stránka Operačného programu: www.opkahr.sk

Fond EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

K stiahnutiu: Publicita projektu 2015 Súbor pdf – (310.2 kB)

Opis projektu

Realizovaný projekt 2015 „Priemyselný výskum v oblasti inovatívnych LED technológií“ bol na rozdiel od predchádzajúcich projektov spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. výhradne zameraný na výskumné aktivity v oblasti osvetľovacej technicky na báze LED technológie.

Pracovníci posilneného oddelenia vývoja a konštrukcie sa úzko zamerali na kľúčové témy spojené s funkčným využitím LED svietidiel. LED technológia sa výrazne líši oproti konvenčne využívaným technológiám v osvetľovacej technike. Preto si vyžaduje aj diametrálne odlišné konštrukčné postupy. Celkom nový fenomén pri využívaní LED diód v osvetľovacej technike je vznik tepla pri premene elektrickej energie na svetelnú a distribúcia tepla z LED svetelného zdroja do telesa svietidla a následne jeho vyžiarenie do okolitého prostredia. Problematika chladenia je ústrednou témou pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky LED svietidla a má zásadný vplyv na vznik potenciálnych porúch a dĺžku života svietidla.

Optimalizácia postup pri chladení, výskum prúdenia a sálania tepla bola jedna z hlavných úloh projektu. Jej riešenie spočíva jednak v správnej konštrukcii chladiča, ale nie menší podiel na úspešnom chladení má aj správna voľba teplovodivých materiálov, z ktorých je svietidlo vyrobené.

Vo výrobe finálnych produktov sa naplno sa výsledky výskumu aplikujú. Výrobky LED-SOLAR, s.r.o. sú známe vysoko efektívnym chladením a preto aj vysokou mierou spoľahlivosti. Svedčí o tom aj nízka úroveň reklamácií produktov v dlhodobých horizontoch prevádzky svietidiel tohoto výrobcu.

Ďalšou nemenej dôležitou témou bol aj výskum vhodnosti použitia optických systémov na báze silikónu. Je zrejmé. že si tento materiál nájde svoje miesto vedľa optík zo skla či plastov. Zaujímavá je fyzikálna a chemická stabilita silikónu a jeho možné použitie v náročných priemyselných prevádzkach.

Projekt 2015 sa úspešne venoval aj výskumu v oblasti riadenia a správy a predurčil tak ďalšie aktivity spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. v oblasti IoT.

crossmenu