Názov projektu:
„Rozvoj zručností na podporu trhu práce v spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o.“

Názov a sídlo prijímateľa:
LED-SOLAR, s.r.o.
Lesnícka 2/A
Prešov 080 05

Ciele projektu:
Cieľom projektu je podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19vrátane jej sociálnych dôsledkov prostredníctvom profesijného rozvoja nových zručnosostí zamestnancov spoločnosti LED - Solar s.r.o.

Výška poskytnutého NFP:
169 255,28 EUR

ITM SKód projektu:
312081CNA1

Miesto realizácie projektu:
LED-SOLAR, s.r.o.
Lesnícka 2/A
Prešov 080 05

Začiatok projektu:
01/2023

Ukončenie projektu:
11/2023

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný

Fondy EÚ:
Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja

K stiahnutiu: Publicita projektu, súbor PDF – (101,8 KB)

 

crossmenu