Súčasťou modernizácie osvetlenia vybraných pracovísk Fakultnej nemocnice Jána Adama Reimana v Prešove bolo nové LED osvetlenie služobnej miestnosti sestier. Služobná miestnosť sestier v lôžkovej časti oddelenia úrazovej chirurgie sa nachádza v centrálnej časti nemocničného monobloku. Vyznačuje sa len minimálnym prístupom denného svetla. Pracovisko dozoru na oddelení predstavuje presklenú miestnosť s minimálnou intenzitou prirodzeného svetla. Preto je nevyhnutné pre bezproblémový výkon práce sestier tento pracovný priestor neustále, celých dvadsaťštyri hodín, dotovať umelým osvetlením.

Pôvodné osvetlenie služobnej miestnosti

Pôvodne inštalovaná osvetľovacia sústava dozorne pozostávala z jedného hlavného osvetľovacieho telesa 600 x 600 mm s inštalovanými neónovými trubicovými výbojkami s výkonom 4 x 18 W. Svietidlo bolo umiestnené na strope v strede miestnosti. Toto základné osvetlenie služobnej miestnosti dopĺňali 3 línové výbojky s príkonom 36 W. Jednotrubicové svietidlá boli umiestnené nad trojdielnym pracovným pultom za presklením miestnosti. Sporadicky sa u službukonajúcich zdravotných sestier vyskytovali po dlhšom pobyte v tomto malom priestore zdravotné ťažkosti. Diskomfort personálu sa prejavoval bolesťami hlavy, miernymi závratmi, únavou očí či celkovou únavou organizmu. Jednou z pravdepodobných príčin tohto stavu bol zlý technický stav pôvodných neónových svietidiel, ktorý sa prejavoval charakteristickým bzučaním, blikaním a zmenami farby emitovaného svetla.

Nový stav

Nové osvetlenie služobnej miestnosti sestier prinieslo zásadnú zmenu nevyhovujúceho stavu. Inštalácia LED svietidiel určených do nemocničného prostredia na tomto, pre bezproblémový chod lôžkovej časti oddelenia traumatológie dôležitom pracovisku prebehla na základe svetelno-technických výpočtov odborných pracovníkov projekčného oddelenia spoločnosti LED - SOLAR, s.r.o..

Základom pre nové LED osvetlenie bola výmena stropného svietidla pre denné svietenie. Pôvodné svietidlo bolo nahradené prisadeným LED svietidlo s príkonom 40 W. Pre denné svietenie zvolili projektanti neutrálnu bielu farebnú teplotu. Nočné LED osvetlenie teplou bielou zase zabezpečila inštalácia troch líniových svietidiel s príkonom 14 W. Tie boli osadené na miesta pôvodných trubicových svietidiel.

Nové osvetlenie služobnej miestnosti sestier odstránilo negatívne vplyvy pôvodnej osvetľovacej sústavy. Zvýšil sa komfort výkonu náročnej práce zdravotníckeho personálu a bola dosiahnutá úspora prevádzkových nákladov. Len úspora elektrickej energie prekročila 60%.

Zákazník

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov

crossmenu