Pôvodné osvetlenie vyšetrovne na oddelení traumatológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana v Prešove rokmi morálne i technicky zastaralo. Pôvodne inštalované výbojky nestačili zabezpečiť dostatočnú intenzitu a ani rovnomernosť, aké by podľa platnej technickej normy osvetlenie ordinácie malo dosahovať. Staré neónové svietidlá znepríjemňovali prácu lekárom a ostatnému nemocničnému personálu hlasným bzučaním. Blikajúce svetlo zasa dávalo zabrať unavenému zraku slúžiacich traumatológov, ktorí sa nemohli v takomto rušivom prostredí plne sústrediť na svoju zodpovednú prácu.

Na základe Zmluvy o spolupráci s fakultnou nemocnicou zabezpečila spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. vrámci rekonštrukcie nové LED osvetlenie na oddelení traumatológie. Neostalo však len pri výmene pôvodných stropných svietidiel za nové LED svietidlá.

Konštruktéri spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. sa rozhodli pre celkové zvýšenie kvality, aké si osvetlenie ordinácie takéhoto významu zaslúži. Využili svoje skúseností s konštrukciou vysokovýkonných LED svietidiel pre výstupnú kontrolu v priemyselných výrobách. Svietidlá vynikajú vysokou intenzitou a rovnomernosťou emitovaného svetla a vysokým koeficientom indexu vernosti podania farieb CRI (Colour Rendering Index).

LED svietidlo pre osvetlenie ordinácie

Vlastná konštrukcia špeciálneho svietidla pre osvetlenie vyšetrovne sa podriadila požiadavkám nemocničnej prevádzky. LED svietidlo pozostáva z troch plochých lamiel s inštalovanými LED diódami. Obrovské množstvo LED diód s nízkymi napájacími prúdmi pacienta na lôžku a  ani lekára neoslňuje. Napriek tomu je celkový svetelný tok extrémne vysoký. Celková povrchová úprava svietidla bola zvolená so zreteľom na ľahkú údržbu a časté čistenie. Krycí polykarbonát, ktorý zabezpečuje rozptyl svetla, je z vysoko odolného a chemicky stáleho materiálu renomovanej spoločnosti BASF. Vysoká UV stálosť je nevyhnutná, pretože v ordinácii sa pre dezinfekciu priestoru pravidelne využíva inštalovaný germicídny žiarič. Hygienizácia ambulancie pomocou agresívnych čistiacich prostriedkov je samozrejmosťou.

Nad vyšetrovacie lôžko boli umiestnené dve vysoko výkonné LED svietidlá inštalované na nastaviteľných retiazkových závesoch pomocou nosného rámu na pôvodný podhľad. Prax ukázala, že lekár pri svojom praktickom výkone nepotrebuje využívať prídavné osvetlenie smerového svietidla. Množstvo svetelných zdrojov a veľkosť svetelnej plochy úplne postačujú zabezpečiť každú zrakovú úlohu lekára na tomto pracovisku.

Nové osvetlenie tejto ordinácie je príkladom profesionálneho prístupu konštruktérov a projektantov spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o..

Zákazník

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov

crossmenu