Výmena svietidiel v areáli závodu prispela k úspore elektrickej energie a k zvýšeniu bezpečnosti pohybu osôb na osvetľovaných plochách a zabezpečenia areálu pred vniknutím nepovolaných osôb.

Zákazník

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

crossmenu