Zabezpečiť nové LED osvetlenie interiéru reštaurácie sa podujali majitelia Pivárne Pod hájom. Dvadsaťročná tradícia v poskytovaní pohostinských služieb a vybudované zázemie v podobe stálej klientely zaväzuje! Úloha majiteľov je modernizovať existujúce priestory pivárne a zabezpečiť ich atraktívnosť. Kľúčom k úspechu je vždy vôľa a schopnosť nájsť dostatok finančných prostriedkov.

Nové LED osvetlenie

Pôvodné interiérové svietidlá časom morálne a technicky zastarali. Aké boli dôvody na výmenu? Čo charakterizovalo staré osvetlenie interiéru reštaurácie? Nízka účinnosť dovtedajšej osvetľovacej sústavy, všedný vzhľad, spotreba a rozsah nutnej údržby...  To si vynútilo pozornosť a snahu majiteľov pivárne o zásadnú a účinnú zmenu.

Čoskoro padlo zásadné rozhodnutie. Moderný a zaujímavý vzhľad reštaurácie malo upevniť nové LED osvetlenie svietidlami osvedčeného prešovského výrobcu.  Majitelia reštaurácie využili ponúkanú bezplatnú službu výrobcu a dodávateľa osvetľovacej sústavy. Požiadali o vypracovanie celkového návrhu rekonštrukcie osvetlenia interiéru reštaurácie. Práca odborníkov - pracovníkov projekčného oddelenia spoločnosti LED-SOLAR priniesla svoje ovocie. Predložené svetelno-technické výpočty a celkový koncept osvetľovacej sústavy naplnil požiadavky investora. Medzi významné benefity, ktoré prispeli k celkovej spokojnosti investora, patria dosiahnutá úspora elektrickej energie a takmer žiadna požiadavka na údržbu.

Investor požadoval výnimočnosť a spoľahlivosť novej sústavy. Výber projektantov padol na líniové svietidlá produktového radu LED Shape. Tieto interiérové svietidlá vynikajú nadštandardnými svetelno-technickými vlastnosťami. Nové LED osvetlenie interiéru pivárne pozostávalo z osvetlenia vlastnej reštaurácie. Barová časť bola ďalším priestorom..

Interiérové svietidlá LED-SOLAR

Interiérové svietidlá spoločnosti LED-SOLAR sú známe kvalitou a moderným dizajnom. Základom konštrukcie svietidiel je využitie hliníkových profilov. LED svietidlá sú v takomto prípade veľmi účinne chladené. Prečo je to dôležité? LED diódy pracujú vo vysokom prevádzkovom komforte. Po druhé, dostatočné chladenie a nízke napájacie prúdy dávajú záruku extrémne dlhej životnosti. To prispieva k minimálizácii prevádzkových nákladov, respektíve nákladov na ďalšiu rekonštrukciu osvetlenia interiéru.

LED svietidlá spoločnosti LED-SOLAR predstavujú kvalitné výrobky aj vďaka použitým značkovým komponentom, ako sú optiky renomovanej spoločnosti LEDiL či zdroje od svetového výrobcu MEAN WELL.

Zákazník

Piváreň Pod hájom

crossmenu