Doplnenie sústavy verejného osvetlenia v Poprade o nové LED svietidlá bolo rýchlym riešením pre zabezpečenie osvetlenia časti ulice Slobody v Poprade. Mesto Poprad sa dlhodobo borí s nevyhovujúcim stavom verejného osvetlenia.

Audit osvetľovacej sústavy mesta poukázal na technické nedostatky rozvodov a stĺpov verejného osvetlenia, z ktorých sú mnohé doslova v havarijnom stave. Častým javom bolo čiastočné alebo úplné prehrdzavenie v päte stĺpa. Občas boli nájdené vyvrátené stĺpy verejného osvetlenia na zemi vedľa osvetľovaných komunikácií. Ďalším problémom Popradu je morálna a technická zastaranosť svietidiel verejného osvetlenia. Niektoré typy sodíkových svietidiel majú aj viac ako štyri desiatky rokov. Vek týchto svietidiel sa podpísal na nízkej kvalite verejného osvetlenia v Poprade. Vplyvom postupnej degradácie optických materiálov použitých v konštrukcii pôvodných sodíkových svietidiel sa radikálne znížila priepustnosť emitovaného svetla. To má v konečnom dôsledku za následok zníženie intenzity a rovnomernosti osvetlenia mestských komunikácií - ciest i chodníkov.

Požiadavky na doplnenie verejného osvetlenia

Súčasťou objednávky pre doplnenie sústavy verejného osvetlenia o nové LED svietidlá na ulici Slobody bolo okrem doplnenia aj výmena pôvodných nevyhovujúcich sodíkových svietidiel. Rovnako bolo treba zabezpečiť osadenie stĺpov verejného osvetlenia a zabezpečenie napájania. To si vyžiadalo aj uskutočnenie výkopových a elektroinštalačných prác.

Súčasťou podmienok zadávateľa, Mestského úradu v Poprade, bola aj požiadavka na farebnú teplotu emitovaného svetla. Doplnenie sústavy verejného osvetlenia sa teda uskutočnilo v súlade so súťažnými podmienkami. Požadovanou teplotou chromatickosti - teplou bielou sa rozžiarili asi po týždni od začiatku realizácie projektu všetky novoinštalované LED svietidlá. Výrobca a dodávateľ svietidiel LED-SOLAR, s.r.o. ponúkol Popradu svoje osvedčené inteligentné svietidlá modelového radu LED Smart Street. Tieto svietidlá sú vybavené okrem iného špičkovými predradníkmi renomovaného svetového výrobcu Tridonic. Svietidlá sú už dnes pripravené na komunikáciu s riadiacou sústavou inteligentného verejného osvetlenia. Dlhodobým zámerom predstaviteľov mesta je vybudovať Poprad ako Smart City so všetkými možnými službami pre zlepšenie a zjednodušenie života občanov.

Komplexná rekonštrukcia a doplnenie sústavy verejného osvetlenia vyriešil Mestský úrad v Poprade havarijný stav pôvodnej sústavy verejného osvetlenia na ulici Slobody. Okrem zníženia celkových nákladov na prevádzku osvetľovacej sústavy z hľadiska údržby i spotreby elektrickej energie, priniesla modernizácia verejného osvetlenia občanom komfort a pocit bezpečia.

Zákazník

Mesto Poprad

 

crossmenu