Soľ nad zlato ocení každý vodič motorového vozidla hlavne na zimných cestách. Vtedy nie je núdza o zľadovatelé cesty hroziace šmykom a neblahými následkami. Uskladnenie obrovského množstva posypovej soli prináša so sebou celý rad úskalí. Soľ prináša problémy s prevádzkou rôznym technológií, ktoré sa pri jej uskladnení využívajú. Osvetlenie skladu soli nie je žiadnou výnimkou.

Soľ versus osvetlenie skladu soli

Skutočným zlatom sa stáva každé technické riešenie, ktoré dokáže zabrániť problémom so soľnými aerosolmi v ovzduší soľných skladov. Korózia kovov pri súčasne používaných technológiách je sprievodným javom, o ktorom by hodiny mohli rozprávať pracovníci ktoréhokoľvek zo stredísk údržby Národnej diaľničnej spoločnosti.

Neustále problémy so štandardnými svietidlami používanými pre osvetlenie skladu soli primäli pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vyhľadať odbornú pomoc. Požiadali vývojárov LED – SOLAR -u o nájdenie vhodného technického riešenia, ktoré by ukončilo ich pretrvávajúce starosti. Konštruktéri po zvážení všetkých pre a proti sa rozhodli ako základ sústavy pre osvetlenie skladu využiť svietidlá LED Industry SII. Tieto sú určené prednostne pre osvetlenie priestorov priemyselných výrob a skladov. Spoločnosť LED – SOLAR, s.r.o. špeciálne pre túto zákazku vyrobila svietidlá s vysokým stupňom ochrany proti korózii. Štandardné priemyselné LED svietidlá so zosilnenou vrstvou eloxu dostali ešte špeciálny nástrek a zdokonalené tesnenie.

Technické úpravy nemali žiadny vplyv na svetelno-technické parametre svietidiel modelového radu LED Industry SII.  Inštalácia špeciálne upravených LED svietidiel v skladových priestoroch prebehla podľa výpočtov projektantov dodávateľa. Nové osvetlenie skladu soli prinieslo Stredisku údržby Beharovce Národnej diaľničnej spoločnosti zníženie nákladou na údržbu osvetľovacej sústavy skladových priestorov. Okrem zníženia investičných nákladov určených na neustály nákup nových svietidiel, nové LED osvetlenie skladu soli znamená aj významnú úsporu v oblasti spotreby elektrickej energie i pri výrazne vyššom svetelnom výkone nového osvetlenia.

Inovácia výrobkov

Spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. štandardne ponúka svojím klientom možnosť technických zmien vyrábaných svietidiel. Ak majú svietidlá slúžiť v agresívnom prostredí či iných špecifických podmienkach, po zohľadnení všetkých predpokladaných vplyvov sa väčšinou podarí nájsť to najlepšie technické riešenie.

crossmenu