Tlak zo strany zákazníkov a ich vysoké očakávania privodili manažment spoločnosti Bigboard Slovensko, a.s. (dnes Akzent Bigboard, a.s.) k rozhodnutiu vyriešiť osvetlenie svojich reklamných plôch pomocou LED svietidiel. Nové LED osvetlenie bilbordov s použitím špeciálnej LED rampy s asymetrickým vyžarovaním prinieslo predovšetkým kvalitu a nemalú spokojnosť zákazníkov.

Konvenčné osvetlenie reklamných plôch

Pôvodné reklamné osvetlenie prinášalo svojím technickým riešením pre najväčšieho slovenského prevádzkovateľa veľkoplošnej reklamy bezpočet starostí. Osvetlenie reklamných plôch bolo zabezpečené zväčša výbojkovými svietidlami. Tieto boli umiestnené na konzolách na dolnej, prípadne aj na hornej časti rámu. Osvetlenie veľkých plôch bilbordov a bigbordov bolo veľmi nerovnomerné. Prepálené plochy sa striedali so slabšie osvetlenými miestami.

Príčinou toho bol nevhodný optický systém konvenčných svietidiel pozostávajúci z reflektoru a plochého krycieho skla. Zväčša symetrické vyžarovacie charakteristiky takýchto svietidiel sú z hľadiska umiestnenia svetelných zdrojov voči osvetľovanej ploche najhorším riešením. K vlastným problémom s kvalitou osvetlenia sa pridružovali aj prevádzkové problémy. Častá výmena výbojok vyťahuje z vrecák vlastníkov veľa peňazí na ich výmenu. S koncom životnosti takéhoto svetelného zdroja prichádza aj postupná zmena zafarbenia emitovaného svetla. Preto nie je ani dnes problém vidieť reklamné osvetlenie, kde je veľká plocha bilbordu osvetlená striedajú machuľami studeného bieleho či teplého bieleho svetla, ktoré neraz prechádza až do zelenej farby. Pre prevádzkovateľa takéto osvetlenie reklamných plôch znamená absolútnu katastrofu. Nevôľa zákazníkov, ktorí požadujú, aby ich reklama žiarila autentickými farbami, sa dokáže rýchlo a s veľkou razanciou prejaviť.

Netreba zabúdať aj na mnohé nebezpečné inštalácie, kedy svietidlá umiestnené na hornej hrane reklamnej plochy nezriedka intenzívne oslňujú vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky.

LED technológia pre bilbordy

Na žiadosť manažmentu spoločnosti BigBoard Slovensko, a.s. vyvinuli konštruktéri spoločnosti LED-SOLAR, a.s. unikátnu osvetľovaciu sústavu pre veľké reklamné plochy. Reklamné osvetlenie tvoria líniové LED svietidlá zakomponované do súvislej osvetľovacej rampy. Špeciálna sústava optických prvkov s asymetrickým vyžarovaním je usporiadaná tak, aby dokonale rovnomerne a s dostatočnou intenzitou osvetľovala aj veľmi veľké plochy. Nové LED osvetlenie bilbordov neprinieslo pre osvetlenie stoviek reklamných plôch zadávateľa len neprekonateľnú kvalitu a náskok pred konkurenciou.

Obrovský význam majú aj nízke nároky na údržbu a vysoká prevádzková spoľahlivosť, akou nové LED osvetlenie reklamných plôch od LED-SOLAR -u vyniká.

Zákazník

Akzent BigBoard, a.s., Bratislava

crossmenu