Podľa zadania majiteľky prevádzky novozriadenej čistiarne v obchodnom centre Eperia v Prešove spoločnosť LED-SOLAR navrhla a dodala osvetlenie priestorov podľa normy.

Rovnako bola splnená aj požiadavka na podsvietenie skleneného portálu kóje, v ktorej sa prevádzka nachádza.

Zákazník

Čistiareň, Eperia Prešov

crossmenu