Osvetľovanie priechodov pre chodcov bola jednou z tém, ktorým sa venovalo rokovanie Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Zaradenie tejto témy do programu potvrdilo, že bezpečnosť vlastných občanov je pre predstaviteľov samosprávy vždy na prvom mieste. Technicky správne riešené priechody pre chodcov na Slovensku ešte stále nie sú samozrejmosťou. 

11. a 12. apríla 2017 sa v Kongresovej miestnosti hotela Patria na Štrbskom Plese zišli členovia rady Združenia miest a obcí Slovenska. Diskutovali o mnohých dôležitých témach, ktoré sú v súčasnosti v popredí záujmu starostov a primátorov slovenských miest a obcí.

Pálčivým problémom je aj dodržanie litery zákona o premávke na cestných komunikáciách, ktorý má Slovensku a jej občanom garantovať bezpečné priechody pre chodcov. Európska komisia striktne žiada dodržanie transpozície európskej smernice. Tá ukladá povinné osvetľovanie všetkých priechodov pre chodcov na cestných komunikáciách. Povinnosť sa dotýka všetkých správcov a vlastníkov ciest vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Keďže skončilo vymedzené prechodné obdobie, nastal čas skutkov.

Pozvanie na rokovanie Rady Združenia miest a obcí Slovenska prijal manažér spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. Ing. Jaroslav JADUŠ, PhD.. Zúčastneným starostom a primátorom odprezentoval požiadavky novej legislatívnej úpravy pre osvetľovanie priechodov a zároveň prítomným predstavil vzorové realizácie. Spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. ako dodávateľ špeciálnych svietidiel pre priechody pre chodcov má na základe realizovaných inštalácií skúseností vskutku neúrekom.

Bezpečné priechody - odborná záležitosť

Správne osvetľovanie priechodov pre chodcov je predovšetkým odborná záležitosť. Skutočne bezpečné priechody vie garantovať odborník - spôsobilá osoba. Zadanie vypracovania technickej dokumentácie pre realizáciu osvetlenia priechodov pre chodcov by malo byť zo strany správcov komunikácii samozrejmosťou. Každé miesto, kde je takýto priechod umiestnený, má svoje osobité podmienky. Tieto musí v svojom návrhu riešenia osvetlenia zohľadniť projektant. Ten navrhne nielen stavebný postup, ale vie poradiť a navrhnúť aj výber vhodnej technológie sústav určených pre osvetľovanie priechodov.

Prednáška pod názvom „Ako nezabiť spoluobčana alebo správne osvetľovanie priechodov pre chodcov“ prítomných zaujala. Rovnako bola príťažlivá aj ponuka na bezplatnú technickú konzultačnú službu, ktorú pre slovenské mestá a obce spoločnosť LED-SOLAR, s.r.o. zaviedla.

V spolupráci so svojimi partnermi ponúka LED-SOLAR, s.r.o. jednoduché, rýchle a cenovo dostupné riešenia na kľúč, ktoré môžu pomôcť odstrániť nedostatky na slovenských cestách.

 

crossmenu