Samospráva obce Pečovská Nová Ves rozhodla o osvetlení všetkých priechodov pre chodcov, ktoré sa v obci nachádzajú. Nové LED priechody pre chodcov priniesli občanom obce výrazné zvýšenie bezpečnosti pri pohybe po cestných komunikáciách.

Samotnej výstavbe priechodov pre chodcov predchádzala návšteva projekčného tímu spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. na mieste budúcej inštalácie. Vykonanie miestnej obhliadky a merania sú kľúčové pre návrh technicky správneho návrhu osvetľovacej sústavy každého priechodu. Kvalitné návrhy technického riešenia priechodu pre chodcov si vyžaduje pri projektovaní zohľadnenie viacerých faktorov.

LED priechody pre chodcov - kľúčové faktory pre návrh

Sú to predovšetkým šírka komunikácie, chodníky a prípadné nástupné plochy, možnosti umiestnenia stĺpov samostatne pre každý smer jazdy motorových vozidiel, dostupnosť napájania elektrinou. Dôležitým faktorom je aj určenie triedy komunikácie a posúdenie sústavy verejného osvetlenia, ktorá sa v okolí priechodu pre chodcov nachádza. Zohľadniť je treba aj prípadné prekážky, ktoré by znamenali riziko pri zabezpečení správnej funkcie priechodu pre chodcov. Môže to byť vegetácia, napríklad koruny stromov lemujúcich cestu v okolí zamýšľaného priechodu. Tie by mohli cloniť svetlu zo svietidiel umiestnených na výložníkoch. Problémom môžu byť aj reklamné zariadenia, či rôzne rozvody vedúce ponad komunikáciu v mieste inštalácie. Po zozbieraní všetkých potrebných údajov môže projektant prikročiť k vlastnému vypracovaniu projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia musí zohľadniť a svetelno - technické výpočty. Pre LED priechody pre chodcov, ktoré majú byť vybavené špeciálnymi svietidlami od spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o., dodáva svetelno-technické výpočty výrobca zdarma ako súčasť podpory predaj svojich výrobkov.

Svietidlá určené pre priechody pre chodcov z konštrukčnej dielne Spoločnosti LED-SOLAR, s.r.o. sa vyznačujú niekoľkými špecifickými vlastnosťami. Vyžarovacia charakteristika použitého optického systému renomovaného svetového výrobcu LEDiL je asymetrická. Principiálne sa LED svietidlá na výložníkoch nesmú naklápať. Plocha osvetľovacej časti svietidla musí byť rovnobežne s osvetľovanou plochou vozovky. Správny vyžarovací uhol je tak zabezpečený samotnou asymetrickou optikou.

Pre priechody v obci Pečovská Nová Ves boli použité svietidlá LED Cross SII so špeciálnou asymetrickou optikou.

Zákazník

Obec Pečovská Nová Ves

crossmenu