LED osvetlenie vínnej pivnice pre pripravovanú komplexnú rekonštrukciu vínnych pivníc malo prispieť k cieľu zatraktívniť celkový priestor pomocou smerových reflektorov. Významný producent tohto božského nápoja zo západného Slovenska si potrpí nielen na kvalitu vína. Pri degustáciách a iných podujatiach je kladený dôraz aj na prostredie, v ktorom sa musí vínny nadšenec príjemne cítiť.

Zámer bol jasný. Celkové zatraktívnenie priestoru vínnej pivnice, kde by nové LED osvetlenie malo pomôcť vyniknúť nielen architektonickým prvkom. Dôležité bolo zvýrazniť a vhodne odprezentovať aj niektoré časti zariadenia, ako sú sudy na víno, výstavné police s umiestnenými fľašami, džbánmi a pod..

Po obhliadke priestoru, konzultáciách a jasnom definovaní požiadaviek klienta vznikol v konštrukčnej kancelárii LED-SOLAR, s.r.o. model nového svietidla. Svojimi úžitkovými vlastnosťami a dizajnom plne vyhovovalo zadaniu.

Popis konštrukcie svietidla pre LED osvetlenie vínnej pivnice

V hliníkovom profile, ktorý je na strope upevnený lankovým závesom, sa nachádza elektronika a zdrojová časť. Nastaviteľnosť lankového závesu umožňuje voliť rôznu výšku zavesenia v závislosti od charakteru miestnosti. Na spodnej časti profilu sú umiestnené štyri samostatne smerové reflektory z produkcie spoločnosti Ledvance. Smerové LED svietidlá je možné dodávať vo viacerých výkonových variantoch. Svietidlo je do výroby pripravené vo viacerých výkonových variantoch v ľubovoľnom farebnom prevedení tak, aby prirodzene dotváralo prostredie v mieste inštalácie.

Variabilnosť využitia

Už s novo navrhnutými LED svietidlami ďalej pracovali pracovníci projekčnej kancelárie LED-SOLAR, s.r.o. ktorí ich zapracovali do ideového návrhu novej osvetľovacej sústavy a pripravili výpočtovú aj grafickú časť svetlotechnickej štúdie. Vizualizácia osvetľovaného priestoru objednávateľa zaujala a dokázala mu priblížiť očakávaný výsledok rekonštrukcie osvetlenia. Smerové reflektory splnili predpoklady.

Nové svietidlo nie je určené výhradne len na LED osvetlenie vínnej pivnice. Jeho použitie je v skutku veľmi široké. Je atraktívne pre obchodné prevádzky na zvýraznenie predávaných produktov, rovnako i pre reštaurácie či kaviarne. Jeho smerové reflektory je možné využiť i na zvýraznenie architektonických detailov i umeleckých diel v galériách a múzeách.

crossmenu