Podstatnou úlohou výmeny osvetlenia prístrešku pred geriatrickým pavilónom bolo zvýšenie bezpečnosti pacientov a verejnosti pred vstupom do budovy a zároveň i zvýšenie pracovnej pohody pri transporte pacientov, pri ich vykladaní a nakladaní do sanitných vozidiel.

V neposlednom rade bola i pri niekoľkonásobnom zvýšení intenzity osvetlenia prístrešku dosiahnutá úspora elektrickej energie.

Zákazník

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov

crossmenu