Realizácie

Kategórie
 • Všetky
 • Administratíva
 • Architektúra
 • Cesty a chodníky
 • Hotely a reštaurácie
 • Obchod
 • Otvorené priestranstvá
 • Priemysel
 • Špeciálne
 • Šport
 • Zdravotníctvo
 • Železnice

Osvetlenie športovej haly

AktualityŠport

Osvetlenie parkoviska a príjazdovej komunikácie

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie vjazdu a výjazdu tunela Bôrik

Cesty a chodníky

Osvetlenie skladu soli v Beharovciach

Priemysel

Inteligentné osvetlenie kravína

AktualityŠpeciálne

Prenosné LED svietidlo pre NDS

Špeciálne

Rekonštrukcia osvetlenia predajne v OC Centro v Nitre

Obchod

Rekonštrukcia osvetlenia predajne v OC Aupark Bratislava

Obchod

Osvetlenie vyšetrovne na oddelení traumatológie

Zdravotníctvo

Osvetlenie služobnej miestnosti sestier

Zdravotníctvo

Osvetlenie izby pacientov v FNsP J.A.Reimana

Zdravotníctvo

Osvetlenie administratívnych priestorov

Administratíva

Osvetlenie záhrady v Dulovej Vsi

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie záhrady rodinného domu

Otvorené priestranstvá

Osvetlením zelených plôch a chodníkov v amfiteátri

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie reklamných plôch spoločnosti BigBoard

Špeciálne

Osvetlenie vonkajšieho areálu v Prešove

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie vonkajšieho areálu

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie prístrešku vchodu predajne

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie prístrešku geriatrického pavilónu

Otvorené priestranstvá

Rekonštrukcia osvetlenia prístrešku ČS PHM

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie parkovacej plochy vozidiel

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie terasy rodinného domu

Architektúra

Osvetlenie sakrálnych objektov kostola a kaplnky

Architektúra
crossmenu