Realizácie

Kategórie
 • Všetky
 • Administratíva
 • Architektúra
 • Cesty a chodníky
 • Hotely a reštaurácie
 • Obchod
 • Otvorené priestranstvá
 • Priemysel
 • Špeciálne
 • Šport
 • Zdravotníctvo
 • Železnice

LED osvetlenie predajne MILK-AGRO

Obchod

Osvetlenie kultúrnych pamiatok

Architektúra

Osvetlenie železničnej stanice Prešov

Železnice

Osvetlenie výstavného boxu

Špeciálne

Svietidlá pre výstupnú kontrolu

Priemysel

Rekonštrukcia osvetlenia výrobných priestorov

Priemysel

Rekonštrukcia osvetlenia skladu

Priemysel

Osvetlenie obývacieho priestoru rodinného domu

Hotely a reštaurácie

LED osvetlenie čerpacej stanice – predajňa

Obchod

Osvetlenie operačnej sály v FNsP J.A. Reimana

Zdravotníctvo

LED svietidlá pre verejné osvetlenie obce Kopčany

Cesty a chodníky

Osvetlenie administratívnych priestorov

Administratíva

LED svietidlá pre obecné osvetlenie v Hrušovanoch

Cesty a chodníky

Osvetlenie parkových plôch spoločnosti ELCOM

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie tréningovej plochy pri rodinnom dome

Šport

Verejné osvetlenie v obci Horné Hámre

Cesty a chodníky

Osvetlenie pracoviska zámočníckej dielne

Priemysel

Priemyselné osvetlenie výrobnej haly WEP TRADING

Priemysel

Osvetlenie výroby spoločnosti LED-SOLAR

Priemysel

Rekonštrukcia osvetlenia obce Drienovská Nová Ves

Cesty a chodníky

Osvetlenie výrobných hál a skladov KOVUM, s.r.o.

Priemysel

Osvetlenie fasády rodinného domu

Architektúra

Osvetlenie priečelia budovy

Architektúra

Osvetlenie pláže a pobrežia v meste Ochrid

Otvorené priestranstvá
crossmenu