Realizácie

Kategórie
 • Všetky
 • Administratíva
 • Architektúra
 • Cesty a chodníky
 • Hotely a reštaurácie
 • Obchod
 • Otvorené priestranstvá
 • Priemysel
 • Špeciálne
 • Šport
 • Zdravotníctvo
 • Železnice

Osvetlenie železničnej stanice Kysak

Železnice

LED tabule na označenie staníc

Železnice

Verejné osvetlenie mesta Levoča

Cesty a chodníky

Rekonštrukcia osvetlenia komunikácií v Lehote

Cesty a chodníky

Modernizácia historického osvetlenia v Levoči

Architektúra

Osvetlenie prístrešku čerpacej stanice PHM

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie skladových priestorov

Priemysel

Osvetlenie mraziarenských skladov

Priemysel

Osvetlenie strediska NDS Čadca

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie pamiatok obce Belince

Architektúra

LED moduly pre svietidlá v Levoči

Špeciálne

Osvetlenie areálu spoločnosti Prelika

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie interiéru reštaurácie

Obchod

Osvetlenie kostola obce Lehota

Architektúra

Dizajnové LED svietidlá v Ladiciach

Otvorené priestranstvá

Osvetlenie prekladísk - JAGUAR

AktualityŽeleznice

Doplnenie verejného osvetlenia v Poprade

Cesty a chodníky

Modernizácia osvetlenia železničnej stanice Košice

AktualityŽeleznice

Svietidlá verejného osvetlenia v Súlovciach

Cesty a chodníky

Uličné osvetlenie v Oponiciach

Cesty a chodníky

LED verejné osvetlenie obce Zlatá Baňa

Cesty a chodníky

Modernizácia osvetlenia obce Belince

Cesty a chodníky

Komplexná rekonštrukcia VO - Horné Lefantovce

Cesty a chodníky

Výmena verejného osvetlenia - Dolné Lefantovce

Cesty a chodníky
crossmenu